B?ezen 2014

vodem


Mil rodi?e a p?tel na kolky.

M?sc b?ezen je prvnm jarnm m?scem a za?naj se nm probouzet prvn kyti?ky, sem tam prolet v?elka ?i muka, slun?ko za?n vce svtit a h?t a sv?t je pojednou barevn?j a veselej. I d?ti jakoby m?ly najednou vce energie jakoby se probudily ze zimnho spnku. Vyuijeme jejich energie a budeme co nejvce venku, aby m?ly dostate?nou monost vyb?hat se na ?erstvm vzduchu a vmat si prom?n jarn p?rody.

 

Jak se rod jaro

V tomto obdob jsme se zam??ili na posly jara. Povdali jsme si o prvnch jarnch kyti?kch, podle obrzk? jsme se je u?ili poznvat a pozorovali jsme je i venku na zahrad?. Tak jsme si povdali, e na ja?e se k nm vracej ptci, kte? na zimu odltli do teplch krajin, zv?tk?m se rod ml?tka, za?naj se probouzet a lta mouchy, v?elky. Vyzkoueli jsme si pokus, co se stane s blou bledulkou, kdy ji dme do obarven vody a tvo?ili jsme obrzky s jarn tematikou.

 

Jaro v trv?

Jak u samotn nzev napovd hovo?ili jsme o zv?tkch, kter ij v trv?, ?etli jsme si r?zn p?b?hy o t?chto malch tvore?cch a pozorovali jsme je i na zahrad?. Nejvce d?ti asi zaujalo pozorovn aly, kter se zavrtvala do zem?. D?ti malovaly motly, v?elky, trnovali jsme let v?eli?ek od kv?tinky ke kv?tince. Povdali jsme si, jak jsou v?eli?ky uite?n a e dn zv?tka nezalapvme a nezabjme. D?ti si tak d?laly jarn klid na na kolkov zahrdce.

 

Nae bsni?ky a psni?ky


B?EZEN

B?ezen zimn kabt svlk,

v b?eznu z les? voda stk.

slunce svt, pt?ek zpv,

e to takhle v b?eznu bv. 

 

Jaro let

Jaro let, jaro let
m zelen k?idlka.
ati?ky m ze sn?enek
a ve vlskch motlka.
Kde se vzaly, tu se vzaly
pampeliky v trvn?ku,
ke slun?ku ot?ej
svoji zlatou hlavi?ku.
Hal, jaro, hal jaro,
kyti?ek je na sv?t? mlo.
P?ile? a p?ines nm slun?ko
pom?eme ti mali?ko.

 

Sedmikrska

(?kanka s pohybem)

Kdy slun?ko zapad,
sedmikrska ch?adne, (Ze stoje se vzpaenm do velkho p?edklonu)
ke spnku se ukld
do postlky chladn. (D?ep, klek na kolena a hlavu slome na kolena)
Kdy slun?ko vysko?,
sedmikrska vstv, (Pomalu napneme nohy a hlavu nechme na kolenou jsme v p?edklonu)
na?ee si obo?
na motly mv. (Narovnme se do vponu a zamvme rukama)

 

Beruka

 

Pardnice mezi brouky,

nejkrsn?j z cel louky.
?erven m ati?ky

s malinkmi punt?ky.
Pohoup se na kvte?ku,

hled toti sedmou te?ku.

 

 

 

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv