ORGANIZACE KOLNHO ROKU 2014/2015


 

Ukon?en vyu?ovn v prvnm pololet: 29. ledna 2015
Pololetn przdniny: 30. ledna 2015
Jarn przdniny: 2.b?ezna - 8. b?ezna 2015
Velikono?n prdniny: 2. dubna 3. dubna 2015
Ukon?en vyu?ovn: 30. ?ervna 2015
Hlavn przdniny: 1. ?ervence 2015 31. srpna 2015
Obdob kolnho vyu?ovn 2015/2016: za?ne v ter 1. z? 2015

 


V dob? przdnin zji?ujeme zjem rodi?? o provoz M.

P?i menm po?tu d?t jsou t?dy spojeny.

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv