Brou?ci - Pr?b?h dne

 

 V dob? od 6.30 do 7.00 hodin je mon umstit d?ti do koln druiny.

 

7:00

8:20

Schzen d?t, spontnn hry, didakticky clen ?innosti ve skupinkch, individuln prce s d?tmi, logopedick chvilka, pohybov hry, t?lovchovn chvilky

8:20

8:40

klid hra?ek, rann komunitn kruh - zahjen dne, pozdrav

8:40

9:00

Hygiena, sva?inka

9:00

9:30

?zen ?innosti u?itelkou

9:30

11:15

Pobyt venku

11:15

12:00

Hygiena, ob?d

12:00

14:00

Odpo?inek na lehtku, ?ten / poslech pohdek / Spnek / nhradn klidov ?innost

14:00

14:30

Vstvn, klid lehtek, odpoledn sva?inka

14:30

15:30

Odpoledn zjmov ?innost, individuln prce s d?tmi, odchod d?t z M

 

 Pokud v M z?stanou v 15.30 hod. jet? n?jak d?ti, p?evd je pan u?itelka do t?dy "Sk?tk?", kter je v provozu a do 16.00 hodin.

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv