Krouky probhaj vdy pod vedenm zkuench vyu?ujcch, kte? za d?ti v danou dobu p?ebraj zodpov?dnost.

Vyu?ujc si d?ti vyzvedvaj ve t?d? M p?ed za?tkem krouku, po skon?en krouku d?ti p?ivd?j zp?t u?itelce M do t?dy.

Vuka v kroucch je zahjena vdy v m?sci ?jnu a ukon?ena v m?sci kv?tnu.

 

KERAMICK KROUEK ur?en pro star d?ti, vede p. Rutkov Jana

Z organiza?nch d?vod? za?ne a od 2.pololet (tj. m?sce nora 2015).


Kursovn 400,-K?/pololet.

?

TANE?N KROUEK vede Mgr. odkov Jana

Probh vdy ve ?tvrtek v dob? od 8.30 9.15 hod. ve t?d? "Sk?tk?".

 

Kursovn 400,- K?/pololet.

?

LOGOPEDIE vede Mgr. Schneiderov Kate?ina

Probh individuln?, v osobn? domluvench termnech.

 

Cena za 1 konzultaci je 120,-K?. 

?

P?VECK KROUEK vede p. Foldynov Judita

Probh vdy ve st?edu v dob? od 13.00 - 14.00 hod. v u?ebn? Z.

 

Kursovn je 350,-K?/koln rok.

 ?

POHYBOV KROUEK - vede p. Ka?okov Darina

Probh vdy v pond?l v dob? od 8.00 - 9.00 hod. v t?locvi?n? Z, za p?znivho po?as venku.

Den bude up?esn?n dle po?tu zjemc?.

 

Kursovn je 250,-K?/pololet.

 ?

ANGLI?TINA - vede Bc. Nytrov Vladimra

Dle ?asovho harmonogramu u u?itelek M 1x tdn?, zvl? ve skupinch za?te?nci, pokro?il.


Kursovn je 350,-K?/pololet + 50,-K?/pom?cky + 200,-K? u?ebnice pro za?te?nky.

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv