Pyamo

        Kart?ek, zubn pasta, kelmek

        Papu?e

        Hrn?ek na pitn reim

        Oble?en pro pobyt ve t?d? (tri?ko, teplky, zst?rka, mikina snesou upin?n)

        Vhodn obuv na pobyt venku

        Vhodn oble?en na pobyt venku (snese upin?n, p?p. roztrhn)

        Nhradn spodn prdlo, ponoky (p?p. pun?och?e), tri?ko

        Balen mikrotenovch s?k?

        Balen paprovch kapesnk?

 

? Vechny v?ci podepsan!

? Odd?lte prosm v?ci ur?en ven na horn poli?ku, v?ci ur?en na cestu dom? do pytlku nebo dol?. V?ci ukldejte s dt?tem, aby o nich m?lo p?ehled.

? Zjednodute svmu dt?ti vb?r oble?en a nm to velmi pom?e p?i oblkn d?t (zkrt se d?tem ?as strven v atn? p?i ?ekn na ostatn kamardy).

? Nenoste prosm do M hra?ky z domova (d?ti se o hra?ky hdaj, mohou je poni?it). Pokud dt? pot?ebuje, m?ete mu dt k odpo?inku na lehtku plyka nebo polt?ek z domova.

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv