vodem


Mil rodi?ov a p?tel na kolky.

M?sc nor rovn? nevypadal p?li jako zimn m?sc. Sice nm sem tam napadlo troku sn?hu, ale ten b?hem dne ?i dvou vdy roztl. Ale i tak jsme si sn?hu snaili ut. Stav?li jsme sn?hulka, postavili jsme sn?hovou ze? z bbovi?ek, koulovali jsme se. Bohuel pro d?ti snh vydrel vdy jen krtce a tak d?ti v tom jarnm po?as venku jezdily na odredlech, pozorovaly r?zn hmyz, aly, hledaly kvetouc sedmikrsky.

 

KOLKA PLN ZBAVY

Toto tma jsme si rozd?lili do dvou blok?. Nejd?ve jsme spole?n? s Kaprkem navtvili zemi pohdek. Kad den jsme lod dopluli k jin pohdce. Pohdku jsme si vdy p?e?etli, n?kdy jsme si ji zahrli, o kad pohdce jsme si povdali, malovali jsme pern?ky, ktermi jsme ozdobili pernkovou chaloupku, pomhali jsme princi probudit pkovou R?enku, spole?n? s d?de?kem jsme vytahovali ?epu a Karkulku jsme varovali p?ed vlkem.

V dalm tdnu se z ns stali mal muzikanti. Seznmili jsme se s notami, s houslovm kl?em, notovou osnovou, se stupnic. Povdali jsme si, jak je rozdl mezi tnem a notou, e tny (noty) mohou bt r?zn? dlouh i siln. Vytleskvali jsme rytmus, pokusili jsme se zazpvat sv jmna. A samoz?ejm?, e kdy se z ns stali muzikanti, hrli jsme na hudebn nstroje a zpvali jsme psni?ky.

 

HUR BUDE KARNEVAL

V tomto tdnu jsme se p?ipravovali na karneval. Vybarvovali jsme karnevalov obrzky, povdali jsme si o maskch, tancovali jsme, p?i?azovali jsme stny ke karnevalovm postavm, hrli jsme si na aky a snaili jsme se rozesmt sv kamardy, skldali jsme rozst?han obrzek klauna. Zkrtka to byl tden her, karnevalovch p?prav a karnevalov zbavy, kter vyvrcholil v sobotu 22. 2. 2014 Karnevalem, kter jsme si vichni moc uili.


Nae bsni?ky


NOR

 

Druh m?sc nor krtk,

Pout zimu svmi vrtky.

Moje mil p?iel ?as,

Jaro p?ijde mezi ns.


Jak nm ?epa vyrostla


Z malinkho semnka

vyrostla nm rostlinka.

Vyrostla nm ?epa,

d?dek u n hek.

My mu vichni pom?em,

a pak ?epa let ven.


 

KARKULKA


Na palouku v bodl?,

le vlk a kou? lulku.

Honem vysko? chlup?i,

dej si pozor na Karkulku.

Ona chod do duda,

kad rno vzpr ?inku,

?ek t? jen ostuda,

vypr ti koich, synku.

 

 Houslov kl?


Jste zv?dav, kam vs zveme?
Poslouchejte chvili?ku:
Tmhle kl?kem odemkneme
kadou hezkou psni?ku.


Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv