Odhlky ke stravovn

Odhlaovn ob?d? je vdy jeden den dop?edu do 11.00 hod. na tel ?sle 558 691 090 nebo tel. ?sle 607 641 826 nebo osobn? u vedouc koln jdelny.

Vjimka - pokud nebude dt? v M v pond?l do 8.30 hod., bude automaticky na tento den odhleno.

V p?pad? nemoci ?i jin nep?tomnosti ka ve kole lze odebrat dotovan ob?d na prvn den nemoci (jin nep?tomnosti), za ostatn neodhlen ?i odebran ob?dy se plat pln cena, to je 50,- K?.

Neodhlen ob?d bude zapo?tn, i kdy nebyl odebrn.

hrada stravnho

Stravn se hrad zp?tn? za m?sc dle odebran stravy a to sloenkou nebo p?evodem z ?tu do 15. dne na ?et koln jdelny.

?slo ?tu 199 540 038 / 0300

Jdeln lstek

Jdeln lstek je kad tden vyv?en na nst?nce u vchodu do koln jdelny, rovn? ve koln jdeln? a v atn? M.

Provoz koln jdelny

sva?ina:

08.30 - 09.00 hod.

vdej do jdlonosi??:

10.30 - 11.00 hod.

ob?d:

11.00 - 11.30 hod.

sva?inka:

14.00 - 14.30 hod.

Ve stravnho

d?ti 3 6 let

prvn sva?ina 7,-K?

ob?d 18,-K?

druh sva?ina 7,-K?

d?ti nad 7 let

prvn sva?ina 8,- K?

ob?d 21,-K?

druh sva?ina 7,-K?

 

 

Vce informac zde.

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv