Leden 2014

vodem


Mil rodi?ov a p?tel na kolky.

Leden pokryl zemi ledem, tak tohle r?en letos ur?it? neplat. Mme sice ji druh zimn m?sc, ale snh stle nikde. Vypad to u ns jako by u kadou chvilku m?lo p?ijt jaro. Dokonce ob?as vidme ltat v?elky a zpvaj pt?kov. Tohle ve s d?tmi pozorujeme a povdme si o tom, jak m?e bt zima rozmanit.

 

PAN ZIMA JEDE

V tomto obdob jsme si s d?tmi povdali o zim?, jak ji znme t?eba z lo?skho roku. Hovo?ili jsme o sn?hu, zimnch sportech, vhodnm oble?en. Nau?ili jsme se nov bsni?ky o sn?hulcch, psni?ky o zim?. A protoe ta prav zima stle ne a ne p?ijt, vytvo?ili jsme si zimn ?as ve t?d?. ?arovali jsme a t?du nm pokryl snh. Vyst?ihovali jsme vlo?ky, tvo?ili jsme kouli?ky a koulovali jsme se. P?e?etli jsme si p?b?h o pan zim? a zamleli jsme se nad tm, pro? nm letos pan Zima snh nechce poslat. Msto abychom na kolkov zahrad? stav?li sn?hulky, koulovali se a jezdili na lopatch, jezdili jsme na odredlech, kolob?kch, zvodili jsme s auty a kreslili jsme na chodnk. No snad nm jet? nasn?.

 

POMHME ZV?TK?M

I p?esto, e je zima letos mrn, zv?tk?m se pomhat mus. D?ti p?emlely, kter zv?tka u ns z?stala, kter odlet?la pry? a kdo a jak zv?tk?m v zim? m?e pomoci. My sami ve kolce samoz?ejm? sbrme drobe?ky ze sva?inek a sypeme je do krmtka pt?k?m. D?ti vymlely, jak i ony samy mohou zv?tk?m pomoci mohou donst do lesa nasbran katany, aludy nebo jabl?ka a nasypat je v lese na zem zv?tka si je najdou. Tak jsme si povdali, jak je to se zv?tky, kter v zim? sp. Nejvce jsme se v?novali medv?dovi. Hovo?ili jsme o tom, ?m vm se medv?d iv, jak mus po?dn? p?ibrat, aby mohl celou zimu p?espat a p?e?etli jsme si tak p?b?h o dvou medv?dech.


Nae bsni?ky

?epice a rukavice

 

?epice mi hodn? slu

schovv mi ob? ui.

Na ruce mm rukavice,

kdyby p?ila fujavice

 

Mrazk

Mrazk cen zoubky,
cht?l by do chaloupky.
Co dovede, to my vme.
Dovnit? si ho nepustme.
A? maluje p?kn? zvenku
bl kv?ty na oknku.

 

Sn?hul?ek

Sn?hul?ek mali?k,
od sn?hu je celi?k.
Nosnek m z mrkvi?ky,
a z uhl?k? knofl?ky.
Jenom boty nem,
snad mu nen zima.

 

 

Medv?d d?m


Medv?d v lese brum, brum,

postavil si d?m.

Medv?dice kouk,

kudy dovnit? fouk.

Medvd? jen vzdych,

e jehli? pch

 

Medv?d stavitel

 

Brum, brum, brum,

medv?d stav d?m.

Nejd?v st?ny, potom st?echu,

zaleze si do pelechu.

Brum, brum, brum,

to mm hezk d?m.

 

Sn?hov vlo?ky

 

Bl vlo?ky, bl nebe,

sotva spadnou, ji ns zebe.

Vlo?ky, vlo?ky, ach to lk,

postavit z vs sn?hulka!

Vlo?ky, vlo?ky, jak jste hbit,

koda, e se rozpoutte.

 

 

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv