Prosinec 2013

vodem


Mil rodi?e a p?tel na kolky.

M?sc prosinec je prvnm zimnm m?scem a my jsme si s d?tmi povdali o znacch zimy, o oblkn v zim?. Po?d jsme ?ekali na snh, ale ten nm pan Zima nenad?lila, a tak jsme venku ani nebobovali, ani nes?kovali ani jsme nestav?li sn?hulky, ale jezdili jsme na odredlech a s tatrovkami na na zahrad?.

 

Mik, miku, Mikul

Prvn polovina m?sce prosince byla ve znamen Mikule, ?ert? a and?l?. S d?tmi jsme si povdali, jak mikulsk nadlka vznikla, kdo pomh Mikulovi s nadlkou a e ?ert? se d?ti v?bec nemus bt. D?ti piln? nacvi?ovali na Mikulskou besdku, aby Mikulovi mohli p?edvst, co u se ve koli?ce nau?ili. Besdka se konala v t?locvi?n? na zkladn koly a d?ti byly asn, v?bec nem?ly trmu a krsn? ve zazpvaly a zarecitovaly. Aby se d?ti nebly ?ert?, ?erti i s Mikulem a and?lem poslouchali za dve?mi a d?ti si je po svm vystoupen musely zavolat. Mikul pak vem d?tem nad?lil bal?ky pln dobr?tek.

 

Vnoce, vnoce p?ichzej

Vnoce u se kvapem blily a pro maminky vnoce znamenaj pe?en cukrov. Aby si d?ti vyzkouely, co vechno pe?en cukrov obn i ve koli?ce jsme si upekli pern?ky. Maminky nm p?ipravily t?sta a d?ti si t?sto samy vyvlely a vykrajovaly si r?zn tvary. D?ti si t?sto samy vyvlely a vykrajovaly si r?zn tvary. Pan Maruka nm pern?ky upekla a d?ti si je samy nazdobily.

Ve kolce jsme si spole?n? povdali o vnocch, o p?nch, kter d?ti maj, p?e?etli jsme si p?b?h o Jekovi a t?ili jsme se na dre?ky. D?ti se nau?ily nov vno?n bsni?ky i psni?ky.

Na konci poslednho kolnho tdne nm Jeek p?inesl dre?ky i do kolky a d?ti z nich byly opravdu naden a hned si s nimi hrly. Kad si cht?l hrt se vm, a tak se d?ti nau?ily dat o p?j?en a tak ?ekat ne si s n?kterou hra?kou kamard pohraje.

 

Nae bsni?ky a psni?ky


?ERTI

Bum, bum, ratata, ?erti bu na vrata.
Bumtarata, bumtarata na ty vrata natotata.
?mraj na n?, ?mraj vce, na?mrali ?mranice.
Cupy dupy cupity, zadupali kopyty.

 

Zima je tu

Zima, zima, tu je.

Snek poletuje.

//: Stromy, domy, stromy, domy

Ble zahaluje. ://

 

Sn?, rychl sn?,

Sedneme si na n?.

//: A pak z vrku, a pak z vrku

Dol? pojedeme. ://

 

Sn?hulka mme,

H?l do ruky dme.

//: A pak na n?j, a pak na n?j,

Vojnu ud?lme. ://


Sn?hul?ek

Vlm koule sem a tam,
v lehu na zemi vlme sudy
na velikou, malou dm,
vztyk, vpon na pi?ky se vzpaenm, prudk d?ep
a ke kouli nos,
ruce d?laj "dlouh nos"
sedne si tam kos.
ruce na ramena (k?idlka), mvme s nimi za sou?asnch poskok? snomo

 

 

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv