Kv?ten 2014

 

vodem

Mil rodi?ov a p?tel na kolky.

V m?sci kv?tnu nm na na koln zahrad? vyrostlo zast?een pskovit? a tak krsn ?erven klouza?ka, kterou d?ti s radost uvaj. Na zahrad? u zkladn koly byly pro d?ti postaveny dal prolza?ky, kter d?ti mohou vyuvat t?eba i odpoledne nebo o vkendech, kdy si jdou hrt ven s rodi?i nebo prarodi?i. Vechny tyto prvky mohly bt postaveny dky projektu Spole?n cesta za zdravm, kter z velk ?sti sponzorovala firma Hyundai a dal men sponzo?i pan Beb?k, pan Mohyla, pan Zajcov.

 

MOJE MAMINKA, MOJE RODINA

Druh kv?tnov ned?le je ji tradi?n? svtkem vech maminek. My jsme maminkm vyrobili k jejich svtku malink dre?ky a na besdce jsme p?edvedli, co u jsme se ve koli?ce nau?ili. Hovo?ili jsme tak o rodin? a jejich ?lenech, o miminkch i tom, e my vichni jsme byli takov malilinkat miminka. Povdali jsme si tak o bydlen, kdo vechno s nmi bydl, kde ije babi?ka s d?de?kem a o zv?ecch mil?cch, kter doma chovme. D?ti malovaly svou rodinu i sv dome?ky, p?i rannch hrch si na rodinu hrly.


I ZV?TKA MAJ D?TI

Kdy jsme v prvn ?sti m?sce kv?tna hovo?ili o lidsk rodin?, druh polovina kv?tna pat?ila rodinm zv?ecm. D?ti pojmenovvaly domc zv?ata i jejich ml?ata, povdali jsme si o rozdlech mezi ptky a savci a rozdlnm zp?sobu p?ichzen jejich ml?at na sv?t a d?ti mluvily ?e? zv?at, na r?zn zv?tka si hrly. D?ti malovaly r?zn zv?tka, kter maj rdy a tak s oblibou zv?tka modelovaly z plastelny.

 

Nae bsni?ky


Pohybov ?kanka Co ta o?ka vid - F. Hrubn

 

Co ta o?kavid,

(rozhlme se kolem sebe, ruku mme nad obo?m)

vid,vid lidi.

(vzjemn? na sebe ukazujeme)

Ttu, mmu, hol?i?ku,

(po?tme na jedn ruce)

kluka, d?du, babi?ku.

(po?tme na druh ruce)

Spolu bydl v dome?ku

(obejmeme svoje t?lo)

na zelenm kope?ku.

(kreslme kope?ek).


To je tta, to je mma

To je tta,
to je mma,
to je d?da,
to je bba,
to je vnou?ek,
mal klou?ek,
co se schoval pod klobou?ek.

 

 

 

Ma vol na Matoue

Ma vol na Matoue,

Vae t?n? vechno koue.

Koue moji galoi,

Taku, aty pl?.

Ma vol:

Matoui, p?kn t?n? m!

 

 

 

 

 

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv