?erven 2014

 

vodem


Mil rodi?ov a p?tel na kolky.

?erven je prvnm letnm m?scem, za?naj nm dozrvat n?kter letn plody jako t?eba jahody a t?en?. V p?rod? m?eme pozorovat mnohem vce motl?, kv?t?, na kter ltaj v?elky, velk mnostv r?znch brouk?. I my s d?tmi si budeme vmat, co se v naem okol prv? d?je, budeme pozorovat r?zn ivo?ichy, se ktermi se ve svm okol setkme.

 

 

RADUJ SE VECHNY D?TI

1. ?ervna maj svtek vechny d?ti. A d?ti maj rdy pohdky. Spole?n? jsme si p?e?etli pohdku O pkov R?ence, tuto pohdku jsme si t zahrli, vytv?eli jsme spole?n? hrad pro princeznu, zpvali jsme psni?ku Rozvjej se pouptko, tan?ili jsme na plese mazurku na psni?ku M?la babka 4 jabka. Bsni?ka Princezni?ka na ble nm poslouila i p?i kreslen korlk? pro R?enku.

 

 

IVOT NA LOUCE A VE VOD?

V m?sci ?ervnu za?naj r?st ml?ata, kter se narodila v kv?tnu a my se se spoustou ivo?ich? m?eme setkat p?i prochzkch v p?rod? nap?klad na louce nebo v pot??ku ?i ??ce. V tomto bloku jsme se u?ili r?zn takov zv?tka poznvat. Jeden tden jsme se v?novali vvoji motla. ?etli jsme si a pot sami vyprv?li p?b?h o Velmi hladov housence. Housenky jsme si vyrobili, pak jsme je zakuklili a na konci tdne se nm vylhnul ndhern motl.

 

 

CO P?IN LTO

V tomto obdob si povdme o ltu. Kam pojedeme na przdniny, co bychom nejrad?ji d?lali. Hovo?me tak o bezpe?nosti, na co si dt p?i letnch hrch pozor, kde si hrt, aby se nm nic zlho nep?ihodilo, jak se v lt? oblkat a chrnit p?ed slun?kem. Uvme si slun?ka, a pokud nm to po?as dovol, trvme co nejvce ?asu venku.


Nae bsni?ky


 

ROZVJEJ SE POUPTKO

Rozvjej se pouptko,

Nejkrsn?j z kv?t?.

Od rna a do noci Bude von?t sv?tu.

Od rna a do noci Bude von?t sv?tu.

 

 

 Kukla

Byla jednou kukla a ta kukla pukla.

Vylet?l z n jarn sv?t,

motl krsn jako kv?t.

Potkala ho v?eli?ka,

udiven celi?k: Ach,

co ty jsi za stvo?en,

vdy? jsi jako kyti?ka.

Motlek j ale ?ek:

Co n?kter z kyti?ek lt,

jen se kmit?

J jsem p?ece motlek!

 

 

 

Poletuje motl tie

Poletuje motl tie,

(chodme na pi?kch,

mvme rukama jako k?dly)

k?idlka m jako z plye.

Dosedne na kyti?ku,

(sedneme si do d?epu)

odpo?v chvili?ku.

Pak polet zase dl,

(b?hme po mstnosti a op?t mvme

rukama jako k?dly)

jako by se d?t bl.


?erven

M?sc ?erven u je tady,

Slunce svt do zahrady.

T?enky i jah?dky,

To jsou letn dobr?tky.

Ty si dm, ty si dm,

Do pusy je nasbrm.

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv