?

 

INTEGROVAN BLOK: ZELEN JARN PROBUZEN

PODTMA BLOKU: "KDY JARO ?UK" (tak tma tdne)

TDEN: 11.3.-15.3.2013

                18.3.-22.3.2013 (tma pokra?uje)

                   25.3.-29.3.2013 (pokra?ujeme v tmatu)

 

  TENTO TDEN VEDEME D?TI K TOMU, ABY BYLY SCHOPN:

: vnmat a rozliovat pomoc vech smysl?

: popsat situaci

: spolupracovat s ostatnmi

: dodrovat pravidla her a jinch ?innost, hrt fair

: mt ctu k ivotu ve vech jeho formch

 

 Aktivity:

? pohybov hra "Vaj?ka"

? pohybov hra "V?eli?ky"

? pse? "Travi?ka zelen" s pohybem (pohyb na zvuk.signl)

? poslech lidovch psn a ?kadel

? sazen velikono?nho osen + zalvn

? pln?n kol? na pracovnch listech (znaky jara, rozliovn detail?)

? omalovnky s jarnmi a velikono?nmi motivy

? ?ten dle obrzk?

? povdn o jaru a velikonocch 

? vroba paprovch vlatovek

? pozorovn srn a jejich chovn na koln zahrad?

? vroba jarnch a veliono?nch dekorac (prce s temperou, prstovmi barvami, skldn papru, st?hn, prce se t?tcem, klid svho prac.msta)

? instalace jarn vstavky

? povdn o svch vrobcch, co se nm lb a pro?

? skldn jarnch obrzk? z perli?kov mozaiky

? pse? "B?ela ove?ka" (s hrou na hon?nou), "Kdo a kdo a kdo to je?"

? ?kanka " Sotva sn?it p?estane" s pohybem

? koleda "Hody, hody, doprovody" ( s obdobou hry Na peka)

? barven vaj?ek (rozfoukvn tue)

? povdn nad knihami o p?rod? (nae zitky z lesa a se zv?aty)

? pohybov hra "Zlat brna"

? tane?ek s psn "Psla ove?ky"

? t?d?n vtvarnch prac do vtvarnch kapes

? karneval s hrami

? spole?n jarn malba na velk arch papru

? rozpo?itadlo "U potoka roste kvt"

? p?etahovan ve dvojicch "Jaro x zima"

? ?etba z encyklopedie "Velk obrzkov kniha o p?rod?"

? malovn zitku z karnevalu

? povdn o karnevalu, o maskch

? velk velikono?n cvi?en (p?enen vaj?ek, koulen vaj?ek, p?ekkov drha s vaj?ky, sbrn vaj?ek)

 

 

?

 

 

PODTMA BLOKU: KDY JARO ?UK"

TMA TDNE: "Bezpe?n? a vhodn? se oblkme"

TDEN: 4.3.-8.3.2013

 

 TENTO TDEN VEDEME D?TI K TOMU, ABY BYLY SCHOPN:

: zvldat jednoduchou obsluhu a pracovn kony

: uplat?ovat sv individuln pot?eby, prva a p?n s ohledem na druhho

: vst rozhovor, vy?kat, ptt se

: vyjad?ovat svou p?edstavivost a fantazii ve vtvarnch a hudebnch ?innostech

: zvldat b?n ?innosti  a poadavky kladen na dt? , i jednoduch praktick situace, kter se opakuj, chovat se bezpe?n? a p?im??en? v r?znch situacch

 

 Aktivity:

? t?d?n a porovnvn oble?en

? pojmenovvn jednotlivch ?st oble?en, popis vlastnost oble?en

? skldn oble?en

? pomoc Filpkovi s p?evlknm do pymka

? skldn a domalovn postavy v oble?en z omalovnek

? omalovnky s tematikou oble?en

? vroba a zdoben paprov ?epice technikou "barevn koulen"

? vroba a zdoben paprov bambule technikou "zapout?n barev"

? vroba a zdoben paprovch rukavic "?upkac" technikou

? vroba paprovho svetru

? vroba a zdoben paprov ly pomoc grafomotorickho prvku "vln?n" a vznm uzlk?

? hra na obchod

? hra na modn p?ehldku

? pohybov hra "Vprodej oble?en"

? pohybov hra "Oble? svho kamarda"

? vb?r oble?en na postavu dle ro?nho obdob

? pln?n kol? na pracovnch listech (rozliovn)

? ?kanky s pohybem "Svi?, m?s?ku, svi?" a "iju boty do roboty"

? pantomimick ztvrn?n a hdn oble?en

? nzorn zkouka funkce reflexnho oble?en

? t?d?n fotografi s oble?enm (dle situace, funk?nosti, ro?nho obdob apod.)

? p?evle?en panenek a ru?n p?eprn oble?k? pro panenky

? velk cvi?en


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohlo by Vs zajmat
Ze kolstv